ประกาศด่วน

เลื่อนการสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
จากวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 เป็น วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

 

เว็บไซต์ปี 2558 เว็บไซต์ปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)
Copyright © 2015. All Rights Reserved. Version 3.0