ผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ / ผู้ดูแลสูนย์เครือข่ายระดับกลุ่มโรงเรียน

****โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขัน****


กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม
กลุ่มหนองรี - หนองกร่าง  วันที่ 24 กันยายน 2561    กลุ่มหลุมรัง  วันที่ 9 ตุลาคม 2561
กลุ่มหนองปรือ  วันที่ 4 ตุลาคม 2561   กลุ่มสมเด็จเจริญ  วันที่ 8 ตุลาคม 2561
กลุ่มหนองปลาไหล  วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561   กลุ่มเลาขวัญ  วันที่ 9 ตุลาคม 2561
กลุ่มประดู่แก้ว  วันที่ 27 กันยายน 2561   กลุ่มทุ่งกระบ่ำ  วันที่ 10 ตุลาคม 2561
กลุ่มหนองฝ้าย  วันที่ 9 ตุลาคม 2561   กลุ่มหนองโสน  วันที่ 9 ตุลาคม 2561

กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ
รอกำหนดการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
(ระดับชาติ)
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 (จังหวัดนครปฐม)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Version 3.8.8