ผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ / ผู้ดูแลสูนย์เครือข่ายระดับกลุ่มโรงเรียน

****โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขัน****


กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับกลุ่มโรงเรียน 14 กลุ่ม

เว็บไซต์กลุ่มโรงเรียนกำหนดการแข่งขันผลการแข่งขัน
กลุ่มช่องด่านวันที่ 2 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มทุ่งกระบ่ำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มบ่อพลอยวันที่ 10 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มประดู่แก้ววันที่ 27 กันยายน 2561 
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มสมเด็จเจริญ
วันที่ 8 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองกุ่มวันที่ 30 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองปรือวันที่ 4 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองปลาไหลวันที่ 9-10 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองปลิงวันที่ 24 กันยายน 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองฝ้ายวันที่ 9 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองรี-หนองกร่างวันที่ 24 กันยายน 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหนองโสนวันที่ 9 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มหลุมรังวันที่ 9 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
กลุ่มเลาขวัญวันที่ 9 ตุลาคม 2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
(ร่างกำหนดการ)
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน


กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
(ระดับชาติ)
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 (จังหวัดนครปฐม)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Version 3.8.8