ผู้ดูแลระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ / ผู้ดูแลสูนย์เครือข่ายระดับกลุ่มโรงเรียน

****โรงเรียนลงทะเบียนการแข่งขัน****


กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ฯ

สนามแข่งขันกำหนดการแข่งขันผลการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่องด่านระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางสูงระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขัน ฯ ระดับภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก
(ระดับชาติ)
วันที่ 25 - 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 (จังหวัดนครปฐม)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC)

Copyright © 2016. All Rights Reserved. Version 3.8.8