วันมหิดล

24 กันยายนของทุกปี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4

123/6 หมู่ 1 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Copyright © 2022. All Rights Reserved. Version 3.9.10